Εισαγωγή

Με τη θέσπισή του τον Ιανουάριο του 2015, το έργο SUPPLY CHA!NGE ενώνει 29 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη, καθώς και συνεργάτες από τον Παγκόσμιο Νότο. Σε μια ευρεία συλλογική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνιζόμαστε να βρούμε λύσεις στην αυξανόμενη πρόκληση της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών κατά μήκος των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων των καταστημάτων επώνυμων προϊόντων διατροφής στα Ευρωπαϊκά supermarkets.

Πληροφορίες για τους Ευρωπαϊκούς συνεργάτες μας μπορείτε να βρείτε στη διεθνή έκδοση της ιστοσελίδας.