PROJEKT ON LÕPPENUD.

2015 aasta alguses käivitus projekt Supply Cha!nge, mis ühendas 29 vabaühendust Euroopast ja kaugemalt. Kogu Euroopa Liitu haarava jõupingutusega soovisime leida lahendust üha pakilisemale probleemile: kuidas vähendada keskkonnale tehtavat kahju ja parandada töötingimusi üleilmsetes tarneahelates, mille kaudu jõuavad Euroopa toidupoekettide riiulitele kaupluste omatooted.

 

Ingliskeelset kokkuvõtet eesmärkidest, tegevustest, uuringutest ja lahendusest saab lugeda siit.

 

Eestis algasid tegevused 2015. aastal, mis oli ka Euroopa  arengukoostöö aasta (European Year of Development). Lähemalt saab lugeda siit. Kolme aasta jooksul oleme töötanud selle nimel, et vähendada riikide vahelist ebavõrdsust, et tarbimine ja tootmine toimuks keskkonnasäästlikult ja õiglaselt ning tagatud oleksid inimõigused, kestlik majanduskasv ja inimväärne töö kõigile. Selleks keskendusime Eestis tarneahelatele ning õiglasele tootmisele ja kaubandusele. 

Eestis oli projekti suurimaks väärtuseks argumenteeritud ja tõenduspõhine huvikaitse poekettidega ja otsustajatega, et täiendada nende arusaama oma rollist ja vastutusest tarneahela läbipaistvamaks muutmisel ning meile kaupu ja toitu tootvate arenguriikide talunike ja tootjate heaolus. Eesti inimesed said pidevalt infot lisaks tarneahelate teemale ka õiglasest kaubandusest ja enda rollist vastutustundliku tarbijana.

 

Projekti tulemused on kestliku arengu eesmärkide vaimus (1) mõjutatud arengumaade talunike ja tööliste elu, kes toodavad meie toidulauale toitu ja (2) tarneahela osapoolte teadlikkuse tõus ja vastutustundlik käitumine.