Γλυκόπικρο

Το ζαχαροκάλαμο στις τροφές συχνά παράγεται με μη-βιώσιμο τρόπο

Το ‘Γλυκόπικρο’, μια μελέτη της 1ης Δεκεμβρίου 2015 από το SOMO – εταίρος του SUPPLY CHA!NGE – εντόπισε ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των κοινοτήτων συχνά διακυβεύονται στο χώρο της παραγωγής ζαχαροκάλαμου. Η μελέτη δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας. Η εργασία στον τομέα του ζαχαροκάλαμου συχνά είναι επισφαλής, κακοπληρωμένη, ενώ οι κανονισμοί υγείας και ασφάλειας δεν ακολουθούνται πάντα. Σε ορισμένες χώρες παραγωγής, υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για καταναγκαστική ή/και παιδική εργασία. Η παραγωγή ζαχαροκάλαμου συνδέεται επίσης με επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αρπαγή της γης.

 

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ζάχαρη δεν νοιάζονται ιδιαίτερα

Παρόλο που 80 τοις εκατό της παραγωγής ζάχαρης ανά τω παγκόσμιω προέρχεται από το ζαχαροκάλαμο, μόνο το 4,5 τοις εκατό (στην καλύτερη περίπτωση) της παγκόσμιας παραγωγής είναι πιστοποιημένο ως προς τη βιωσιμότητα του. 20% ολόκληρης της ζάχαρης που καταναλώνεται στην ΕΕ παράγεται από ζαχαροκάλαμο το οποίο εισάγεται με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή ζήτηση ζάχαρης. Ωστόσο, εταιρείες που χρησιμοποιούν ζάχαρη σπανίως νοιάζονται για την προέλευση της ζάχαρης, σύμφωνα με ένα από τους μεγαλύτερους επεξεργαστές ζάχαρης στην Ευρώπη.

Κατεβάστε τη μελέτη “Bittersweet” εδώ (στα Αγγλικά)