Απαιτήσεις Καμπάνιας

Απαιτούμε απτές δράσεις από τα supermarkets, τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες και να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων. Τα supermarkets πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τους δηλαδή τα προϊόντα επωνυμίας καταστήματος. Οι κυβερνήσεις τόσο στις χώρες παραγωγής όσο και στις χώρες κατανάλωσης πρέπει να θεσπίσουν νομοθεσία που να υποχρεώνει τα supermarkets να σέβονται τα ανθρώπινα και εργατικά δικαιώματα κατά μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων και να δρουν με υπεύθυνο τρόπο απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

 

Απαιτούμε τα Ευρωπαϊκά supermarkets:

- Προκειμένου να ανταποκριθούν στην ευθύνη τους να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες κατά μήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας τους, να εφαρμόσουν

I. Τις κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2011),

II. Τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (αναθεωρημένο το 2011), και

III.   Την Τριμερή Δήλωση Αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική (2006).

- Να καταβάλουν προληπτικές και συνεχείς προσπάθειες να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τους

I. Μετρώντας και αποκαλύπτοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων, ακολουθώντας διαφανείς και διεθνείς αποδεκτές μεθόδους,

II. Καταβάλλοντας προληπτικές και συνεχείς προσπάθειες να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των προϊόντων μάρκας των καταστημάτων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής προϊόντος,

III. Εφαρμόζοντας βιώσιμη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων,

IV. Αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να μειώσουν το συνολικό Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα των προϊόντων.

- Να υιοθετήσουν και να δουλέψουν για να βελτιώσουν τα κοινωνικά και βιώσιμα συστήματα επαλήθευσης.

- Να καθορίζουν τις τιμές λιανικής πώλησης με υπεύθυνο τρόπο.

- Να καθιστούν τις συνθήκες παραγωγής διαφανείς για τον καταναλωτή.

 

Απαιτούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση:

- να ανανεώσει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού

- να περάσει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για να τερματίσει Άδικες Εμπορικές Πρακτικές

- να υιοθετήσει τις κατευθύνεις του FAO-OECD (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για Υπεύθυνες Γεωργικές Αλυσίδες Εφοδιασμού

 

Απαιτούμε οι εθνικές κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- να κατοχυρώσουν νομικό πλαίσιο που καθιστά τους λιανοπωλητές υπόλογους όσον αφορά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντική καταστροφή κατά μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων.

- να διασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις μη χρηματοοικονομικών αναφορών επεκτείνονται κατά μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων των εταιρειών με μεταφορά της Ευρωπαϊκής οδηγίας να παρατίθενται μη χρηματοοικονομικές και ποικίλες πληροφορίες από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (γνωστό και ως NFR; 2014/95/ΕU2).

Διαβάστε ολόκληρη τη λίστα των απαιτήσεων εδώ (στα Αγγλικά).