Τα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη έχουν τεράστια επιρροή. Οι καταναλωτές ψωνίζουν σε αυτά. Οι αγρότες και οι προμηθευτές πωλούν σε αυτούς. Οι εργαζόμενοι και οι μικροί αγρότες σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται από αυτά για να κερδίζουν τα προς το ζην. Οι κυβερνήσεις τους ακούνε. Η κυριαρχία τους στην αγορά και ο διπλός ρόλος τους ως αγοραστές και πωλητές των προϊόντων τους τους έχει δώσει μια δύναμη που επηρεάζει τις ζωές κυριολεκτικά όλων. Κατά συνέπεια, για όποιον  τον απασχολεί η φτώχεια και η παγκόσμια ανισότητα δεν υπάρχει κανένας τρόπος  να αντιμετωπίσει το αμφιλεγόμενο ζήτημα των σούπερ μάρκετ.

Με τη συγκέντρωση της αγοράς, η εξάρτηση των παραγωγών από τις εταιρείες λιανικού εμπορίου αυξάνεται. Αν και οι εταιρείες λιανικής εξασφλίζουν ή αυξάνουυν τα κέρδη τους, οι συνθήκες κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει επιδεινωθεί: οι μικροί παραγωγοί διακόπτουν τη δραστηριότητά τους, και σε πολλές χώρες του Νότου, η εκμετάλλευση και η ρύπανση αυξάνονται.


Τα πιο καταστροφικά παραδείγματα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές περιλαμβάνουν:

• Μονομερή μείωση των τιμών από τους λιανοπωλητές, χωρίς διαβούλευση με τους προμηθευτές
• Αλλαγή σε εμπορικές συμφωνίες που εφαρμόζονται αναδρομικά
• Οι δαπάνες και οι κίνδυνοι να μετατοπίζονται προς τους παραγωγούς
• Τερματισμός εμπορικών σχέσεων απότομα και άδικα
• Τροποποίηση των παραγγελιών σε σύντομο χρονικό διάστημα
• Οι παραγωγοί απειλούνται με τη λήξη των εμπορικών συμφωνιών, εάν δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τις εκτεταμένες απαιτήσεις από τους λιανοπωλητές
• Οι έμποροι λιανικής χρεώνουν υπερβολικές ποινές αν οι παραγωγοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε προκαθορισμένες ποσότητες παράδοσης

Οι παραγωγοί σπάνια καταπολεμούν αυτές τις πρακτικές, επειδή λειτουργούν κάτω από τη συνεχή απειλή της απώλειας των κύριων αναδόχων τους, και ως εκ τούτου τα μέσα διαβίωσής τους. Οι αθέμιτες αυτές εμπορικές πρακτικές είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν από τον παραγωγό, ακόμη και στις χώρες του Βορρά. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η κοινωνική ασφάλεια είναι εύθραυστη και οι δυνατότητες για την απασχόληση είναι λιγοστές, οι επιπτώσεις είναι ακόμη πιο καταστροφικές.