Κάντε τα Supermarkets δίκαια!

Μέσω της ισχυρής αγοραστικής τους δύναμης και του διττού ρόλου τους, τόσο ως αγοραστές όσο και ως προμηθευτές των τελικών καταναλωτών, τα supermarkets ασκούν σημαντικότατη επιρροή στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Παρόλο που τα περισσότερα supermarkets συνεχίζουν να διαθέτουν προϊόντα τρίτων, εξαιτίας της παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ο ρόλος τους αλλάζει: Ολοένα και περισσότερο, οι λιανοπωλητές δεν ενεργούν ως απλοί έμποροι, αλλά ως ιδιοκτήτες προϊόντων προς ιδίων συμφερόντων, με προσφορές που κυμαίνονται από εκπτώσεις σε premium ετικέτες σε ένα ευρύτατο φάσμα κατηγοριών.

Τόσο τα οικολογικά όσο και τα κοινωνικά πρότυπα γι’ αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό και παρέχουν ελάχιστη πλοήγηση στους καταναλωτές για υπεύθυνη επιλογή. Ωστόσο, με το 40% της παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα ράφια των supermarket της ΕΕ, αυτή η κατηγορία έχει μια εξαιρετική δυνατότητα να επηρεάσει θετικά τις αυξανόμενες προκλήσεις των δικαιότερων και πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής.

Αυτό είναι το σημείο μόχλευσης του χρηματοδοτούμενου project από την ΕΕ, SUPPLY CHA!NGE