Βελτιώσεις σε Εργοστάσια Τόνου στην Ταϊλάνδη

Σε αυτή την μελέτη, ο εταίρος του  SUPPLY CHA!NGE Finnwatch εξετάζει θέματα εργασιακών δικαιωμάτων σε μονάδες επεξεργασίας και παραγωγής τόνου στην Ταϊλάνδη. Πρόκειται για συνέχεια σε έρευνα του Finnwatch το 2013, όπου είχαν τεκμηριωθεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων σε εργοστάσια επεξεργασίας Τόνου της Ταϊλάνδης. Αν και έχουν υπάρξει βελτιώσεις για τους περίπου 12.000 ανθρώπους που απασχολούνται με σκληρές συνθήκες στα εργοστάσια, σημαντικά θέματα εξακολουθούν να παραμένουν, όπως για παράδειγμα ανεπαρκείς μηχανισμοί παραπόνων, συστηματικές διακρίσεις και τέλη προσλήψεων.

Κατεβάστε the 2015 follow up που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος SUPPLY CHA!NGE.