Εγγυημένη Ποιότητα

Η επίδραση της πιστοποίησης βιωσιμότητας στις συνθήκες εργασίας των καλλιεργητών

Τα ολοένα και αυξανόμενα δημοφιλή συστήματα πιστοποίησης βιωσιμότητας όπως το  Rainforest Alliance, το Δίκαιο Εμπόριο (Fairtrade) ή το UTZ Certified στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργατών σε φάρμες στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Παρόλο που νέα έρευνα δείχνει ότι οι συνθήκες στο χώρο εργασίας είναι γενικά καλύτερες σε πιστοποιημένες εταιρείες σε σχέση με αυτές σε μη-πιστοποιημένες, αρκετοί αγρότες εξακολουθούν να υποφέρουν λόγω των χαμηλών μισθών, του ότι δεν έχουν το ελεύθερο να ενταχθούν σε συντεχνίες, του ότι δεν έχουν προστατευτικούς εξοπλισμούς για να εργάζονται με ασφάλεια και λόγω του ότι πέφτουν θύματα διακρίσεων.   

Με απλά λόγια, παρά τις προσπάθειες αυτών των συστημάτων πιστοποίησης βιωσιμότητας, οι συνθήκες εργασίας στις πιστοποιημένες φάρμες δεν είναι ακόμα συμμορφωμένες με διεθνώς καθορισμένα πρότυπα. Ωστόσο, είναι λιγότερες οι παραβιάσεις που καταγγέλλονται από φάρμες με πιστοποίηση βιωσιμότητας που έχουν πιο αυστηρούς κανόνες εργασιακών δικαιωμάτων όπως το Fairtrade και το MPS-SQ, σε σχέση με αυτούς με σχετικά πιο χαλαρούς κώδικες (πχ RSPO, UTZ Certified, SA8000, Rainforest Alliance)

Sanne van der Wal (Ερευνητής): ‘Τα εργασιακά δικαιώματα συχνά είναι πολύ υποτυπώδη και διατυπωμένα με ασάφεια στους κώδικες. Ως εκ τούτου επιδέχονται χαλαρή ερμηνεία. Η βελτίωση της διατύπωσης των εν λόγω δικαιωμάτων στους κώδικες είναι ένας από τους τρόπους μέσω των οποίων τα συστήματα πιστοποίησης μπορούν να έχουν θετικότερες επιπτώσεις στους αγρότες’

Κατεβάστε την μελέτη (στα Αγγλικά)