Ποιοι είμαστε

Η έμπειρη Ευρωπαϊκή κοινοπραξία που εφαρμόζει το SUPPLY CHAINGE Project περιλαμβάνει τους ακόλουθους οργανισμούς: