Πολιτική Υπεράσπιση

Παρά το γεγονός ότι η Κοινοπραξία SUPPLY CHA!NGE πιστεύει στη δύναμη των επιλογών των καταναλωτών και συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για αλλαγή στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σε τελική ανάλυση, τα κακώς κείμενα της παρούσας κατάστασης πρέπει να αναζητηθούν σε σχέση με τη νομοθεσία.

Το 2015, η εκστρατεία SUPPLY CHA!NGE έχει επικεντρωθεί στο να μάχεται τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTPs), τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η συζήτηση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχει ξεκινήσει με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το όνομα: "Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη" Κατά τη συζήτηση της διαδικασίας, οι επαγγελματικές ενώσεις ανέπτυξαν έναν εθελοντικό μηχανισμό βάσει των παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης ξεκίνησε το 2013 η Supply Chain Initiative (SCI). Η πρωτοβουλία αυτή θα αναθεωρηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2016. Στα πλαίσια αυτής της παρούσας αναθεώρησης, θα εργαστούμε  σχετικά με τις προτάσεις του Supply Chain Initiative. Παρά το γεγονός ότι η πρωτοβουλία αυτή ήταν επιτυχής όσον αφορά τη συγκέντρωση  υπογραφών από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι δείκτες απόδοσης που επέλεξε η SCI δεν είναι καθόλου ικανοποιητικοί.

 Η εκστρατεία SUPPLY CHA!NGE θα ακολουθήσει κριτικά την διαδικασία που ξεκίνησε το Supply Chain Initiative. Θεωρούμε ότι μια ανεξάρτητη αρχή πρέπει να εμπλακεί, προκειμένου αυτή η διαδικασία να έχει πραγματικό αντίκτυπο στις ζωές των εργαζομένων και αποτέλεσμα ως προς την καταστροφή του περιβάλλοντος από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού του λιανικού εμπορίου.

Μείζονα ζητήματα από το 2016 θα είναι η νομοθεσία για την EU Business and Human Rights (EU BHR) και την Corporate Transparency (CT). Για πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες της πολιτικής μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην διεθνή έκδοση της ιστοσελίδας.