Εμπλέκοντας τους πολίτες σε όλη την ήπειρο

Ξεκινώντας στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης του 2015, η εκστρατεία SUPPLY CHA!NGE ωθεί Ευρωπαίους πολίτες να ανακινήσουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα πιεστικά ζητήματα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες των supermarkets. Με δημιουργική δράση σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη καθώς και με online καμπάνιες, παροτρύνουμε τα κοινά μας να σκέφτονται κριτικά σχετικά με τις καταναλωτικές τους συνήθειες και να ενημερώνονται για τον παγκόσμιο αντίκτυπο των καταναλωτικών τους επιλογών.

Με αιτήματα που απευθύνονται τόσο στις βιομηχανίες λιανικής, όσο και στους πολιτικούς ιθύνοντες, συγκεντρώνουμε υποστήριξη για μια πιο δίκαιη και πιο πράσινη επιχείρηση λιανικής πώλησης.