Wsparcie polityczne

Mimo że stowarzyszenie SUPPLY CHA!NGE wierzy w moc wyborów konsumenckich i współpracuje z wszystkimi biznesowymi stronami projektu, by dążyć do zmian w sektorze handlu, to ostatecznie poprawa obecnej sytuacji w dużej mierze zależy od ustawodawstwa.

W 2015 r., kampania SUPPLY CHA!NGE skupiła się na walce z nieuczciwymi praktykami handlowymi (NPH), zarówno na kontynencie europejskim, jak i na szczeblu krajowym. Debata w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych po raz pierwszy wywołana została przez komunikat Komisji Europejskiej o nazwie „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie”.

W trakcie debaty stowarzyszenia handlowe opracowały dobrowolny mechanizm oparty na przykładach najlepszych praktyk. W wyniku tego przedsięwzięcia, w 2013 r. założono Inicjatywę na rzecz Łańcucha Dostaw (ang. Supply Chain Initiative – SCI). Inicjatywa ta zrewidowana zostanie w pierwszym kwartale 2016 r. W ramach tej rewizji naciskać będziemy na Komisję Europejską w sprawie decyzji na temat propozycji SCI. Chociaż Inicjatywa na rzecz Łańcucha Dostaw odnosi sukcesy w pozyskiwaniu dużej liczby firm, które dobrowolnie się rejestrują, wybrane przez SCI wskaźniki wydajności dalekie są od zadowalających.

Kampania SUPPLY CHA!NGE krytycznie obserwować będzie proces zapoczątkowany przez Inicjatywę na rzecz Łańcucha Dostaw. Uważamy, że niezależne władze powinny zaangażować się, by proces ten miał rzeczywisty wpływ na życie pracowników i niszczenie środowiska wzdłuż globalnych łańcuchów dostaw w handlu.

Głównymi zagadnieniami w 2016 r. i później, będzie ustawodawstwo dotyczące Biznesu i Praw Człowieka (UE BHR) oraz Przejrzystość Korporacyjna (CT). Z aktualizowanymi informacjami dotyczącymi naszych działań politycznych zapoznaj się na międzynarodowej wersji strony.