Poprawa sytuacji w zakładach tuńczyka w Tajlandii

W tym badaniu partner SUPPLY CHA!NGE, Finnwatch, analizuje kwestie prawa pracy i przetwórstwa tuńczyka w tajlandzkich zakładach produkcyjnych. Finnwatch kontynuuje dochodzenie z 2013 r., w którym udokumentowane zostały poważne naruszenia praw człowieka i praw pracowniczych w tajlandzkich zakładach przetwórstwa tuńczyka. Mimo poprawy sytuacji około 12 tys. osób zatrudnionych w fabrykach objętych kontrolą, wciąż obecne są tak istotne problemy, jak: niewystarczające procedury zażaleń, systematyczna dyskryminacja i opłaty rekrutacyjne.