Kampania informacyjna

Rozpoczęta w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, kampania SUPPLY CHA!NGE angażuje obywateli europejskich w debatę na temat uciążliwych problemów w globalnych łańcuchach dostaw dla supermarketów. Za pomocą kreatywnych działań zarówno we wszystkich europejskich Państwach Członkowskich jak i w kampaniach online zachęcamy naszych odbiorców do krytycznej refleksji na temat wzorców konsumpcji i edukacji w dziedzinie globalnego wpływu wyborów konsumenckich.

Wraz z petycjami adresowanymi zarówno do branży handlowej, jak i do ustawodawców, jednoczymy się we wsparciu dla sprawiedliwszego i bardziej ekologicznego handlu.