Kim jesteśmy?

Europejskie przedsięwzięcie, realizujące projekt SUPPLY CHA!INGE obejmuje następujące organizacje: