Trzcina cukrowa zawarta w wielu produktach spożywczych, często produkowana jest w sposób zagrażający środowisku

„Bittersweet”, raport opublikowany 1 grudnia 2015 r. przez SOMO, partnera SUPPLY CHA!NGE, stwierdza, że podczas produkcji cukru trzcinowego prawa pracowników i społeczności często są zagrożone. Badanie wskazuje, że problemy zrównoważonego rozwoju są powszechne. Miejsca pracy w sektorze cukru trzcinowego często są niebezpieczne, źle opłacane, a przepisy BHP nie zawsze przestrzegane. W niektórych krajach zgłaszana jest nawet praca przymusowa i praca dzieci. Produkcja trzciny cukrowej jest również związana ze szkodliwym wpływem na środowisko i grabieżą ziemi. Firmy cukrowe nie wykazują zainteresowania

Mimo, że 80 proc. cukru wyprodukowanego na całym świecie pochodzi z trzciny cukrowej, co najwyżej 4,5 proc. globalnej produkcji jest opatrzone zrównoważonym certyfikatem. 20 proc. konsumpcji cukru w UE produkowane jest z trzciny cukrowej, importowanej by spełnić zapotrzebowanie cukru UE. Według jednej z największych rafinerii cukru w Europie, firmy cukrowe prawie nigdy nie pytają o pochodzenie cukru.