Projekt SUPPLY CHA!NGE

Objąwszy pełnomocnictwo w styczniu 2015 r., projekt SUPPLY CHA!NGE  połączył 29 organizacji obywatelskich z całej Europy oraz partnerów z krajów Globalnego Południa. Wspólnym wysiłkiem całej Unii Europejskiej staramy się sprostać rosnącemu wyzwaniu, jakim jest zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawa warunków pracy w obrębie globalnego łańcucha dostaw produktów spożywczych będących markami własnymi supermarketów europejskich.Działania w Polsce odbywały się podczas Europejskiego Roku Rozwoju 2015 i obecnie zostały zakończone. By śledzić ostatnie odniesienia na temat projektu, trwającego w 2016 i 2017 roku, odwiedź  międzynarodową wersję strony.