Gorzko-słodka czekolada – prawda o międzynarodowej branży czekoladowej

Pomimo iż ziarno kakaowca jest ogólnoświatowym towarem zadowalającym czekoladowe apetyty narodów uprzemysłowionych, jego produkcja jest nadal w dużej mierze w rękach milionów małych przedsiębiorców. Kakao dostarcza środków utrzymania dla ponad 5 mln rolników na całym świecie. Kolejne procesy koncentracji łańcuchów dostaw doprowadziły zaledwie garstkę firm do zdominowania rynku.

Sprawozdanie daje wgląd za kulisy międzynarodowej branży czekoladowej, obnażając poważny brak równowagi w sektorze, jak również społeczne i środowiskowe wyzwania, którym stawiają czoła producenci kakao. Pod względem geograficznym skupiliśmy się na Afryce Zachodniej – w szczególności na Ghanie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Kamerunie – jako że stamtąd pochodzi większość kakao, przetwarzanego w Europie. Raport obejmuje najważniejsze etapy w łańcuchu dostaw czekolady, koncentrując się zarówno na jednym z jego najbardziej potężnych podmiotów – supermarketach – jak i na najbardziej narażonych grupach uczestników: rolnikach kakaowych, robotnikach rolnych (migrujących), dzieciach, a w szczególności na kobietach. Raport naświetla problemy środowiskowe produkcji kakao, wylesienie i stosowanie pestycydów, ich przyczyny i konsekwencje, i pokazuje możliwe rozwiązania. Przedstawia analizę resztek pestycydów znalezioną na 41 austriackich tabliczkach czekolady i wielkanocnych królikach, oraz przegląd programów zrównoważonego rozwoju opracowanych przez austriackich sprzedawców w odniesieniu do kakao. Oprócz takich problemów społecznych jak ubóstwo, praca dzieci i wyzysk robotników rolnych, raport podkreśla problemy środowiskowe produkcji kakao, wylesianie i stosowanie pestycydów, ich przyczyny i konsekwencje, wskazuje ponadto możliwe rozwiązania. Podkreśla także dwie specjalne kwestie dotyczące produkcji kakao w Ghanie i Kamerunie: zależność między wydobyciem złota i kakao w Ghanie oraz konsekwencje Programów Adaptacji Strukturalnej Banku Światowego dla sektora kakaowego w Kamerunie.