Produkcja soku pomarańczowego

Produkcja i sprzedaż żywności generuje miliardowe zyski na całym świecie. Jednak międzynarodowe korporacje rzadko ponoszą odpowiedzialność za warunki pracy w swoich łańcuchach dostaw i za wpływ ich produkcji na środowisko.

Raport "Wyciśnięci! Kulisy produkcji soku pomarańczowego" przedstawia jasny obraz całego łańcucha dostaw soku pomarańczowego sprzedawanego w Europie, od uprawy pomarańczy po wprowadzanie soku na rynek. Wnioski z badań przeprowadzonych w Brazylii i Europie rzucają światło na to, co supermarkety aż nazbyt chętnie tuszują i ukrywają: wyzysk pracowników na plantacjach i w fabrykach oraz niszczenie środowiska, szczególnie poprzez masowe stosowanie pestycydów.

Opracowanie przedstawia w zarysie przemysł cytrusowy w Brazylii, prezentując profil ekonomiczny głównych firm we wszystkich istotnych sektorach: rolniczym (uprawa i zbiór pomarańczy), przemysłowym (przetwarzanie pomarańczy do produkcji soku) oraz marketingu i sprzedaży produktu końcowego (europejskie sieci detaliczne). Wnioski opierają się na badaniach przeprowadzonych metodą jakościową, z dwiema wizytami w terenie: pierwszą czerwcu i lipcu 2013 r. odbyła Christliche Initiative Romero e.V. (CIR), niemiecka organizacja pozarządowa zajmująca się polityką rozwojową, a drugą w lipcu 2015 r. – CIR oraz austriacka organizacja pozarządowa ochrony środowiska GLOBAL 2000. Ponadto CIR zamówił badania w Instituto Observatório Social (IOS) w 2013 r. Oprócz źródeł bezpośrednich (indywidualnych wywiadów z pracownikami i związkowcami), wykorzystano różne źródła pośrednie, takie jak materiały firmowe lub branżowe oraz informacje uzyskiwane m.in. od rządów, z prasy branżowej, czy uniwersytetów.

Więcej na temat badania znajdziecie w streszczeniu raportu dostępnym tutaj.