Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015

Projekt SUPPLY CHA!NGE stanowi część Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 (ang. European Year of Development – EYD). EYD 2015 jest pierwszym Europejskim Rokiem, pokazującym zewnętrzne działania Unii Europejskiej. 2015 jest również rokiem, w którym upływają Milenijne Cele Rozwoju ONZ, przyjęte przez świat w roku 2000. Opierając się na tych założeniach, w 2015 r. Narody Zjednoczone uchwaliły Cele Zrównoważonego Rozwoju, wyrażając w ten sposób globalną jednomyślność w kwestii prac rozwojowych. Dowiedz się o Europejskim Roku na rzecz Rozwoju na stronie internetowej EYD 2015, Twitterze i Facebooku