Certificeringsordninger

Garanteret ordentlige forhold? Virkningen af bæredygtighedscertificering på arbejdsforholdene for landarbejdere

Populære certificeringsordninger af bæredygtighed som Rainforest Alliance, Fairtrade eller UTZ Certified har til formål at forbedre arbejdsforholdene for arbejdere på gårde i udviklingslandene. Ny forskning viser, at forhold på arbejdspladsen er generelt bedre på certificerede virksomheder end på ikke-certificerede virksomheder, men at mange landarbejdere stadig kæmper med lave lønninger, ikke frit kan tilslutte sig fagforeninger, ikke har beskyttelsesudstyr til at gøre deres arbejde sikkert og er udsat til diskrimination. Kort sagt, trods indsatsen fra disse bæredygtigheds-certificeringsordninger, er arbejdsforholdene på certificerede gårde endnu ikke på højde med internationalt anerkendte standarder. Færre overtrædelser rapporteres fra bedrifter med bæredygtighedscertificeringer som Fairtrade og MPS-SQ der har stærkere arbejdskraftsnormer, sammenlignet med dem med relativt svagere ordninger (f.eks RSPO, UTZ Certified, SA8000, Rainforest Alliance).

Forsker Sanne van der Wal: "Arbejdstagerrettigheder er ofte for rudimentære og upræcist formuleret i ordningerne, og dermed åbne for løs fortolkning. Forbedring af ordlyden af disse rettigheder i deres ordninger er en af de måder certificeringsordninger kan have mere positiv indvirkning på landarbejdere. «

Klik her for at læse mere