Introduktion

SUPPLY CHA!NGE projektet bringer 29 civilsamfundsorganisationer fra hele Europa, samt partnere fra det Globale Syd.sammen i et samarbejde, i en indsats der dækker hele EU. Vi stræber efter at finde løsninger på det voksende problem med at reducere miljøbelastningen og forbedre arbejdsvilkårene langs de globale forsyningskæder af Private Label mærker i europæiske supermarkeder.

Aktiviteter i Danmark har fundet sted i løbet af det europæiske år for Udvikling 2015 og er nu afsluttet. For opdateringer fra projektet, der fortsætter hele 2016 og 2017, kan du klikke her og besøge den internationale version af denne webside.