Hvad arbejder vi for?

Kampagnekrav

Vi kræver konkrete handlinger fra supermarkeder, de nationale regeringer og EU for at forbedre arbejdsvilkårene og mindske miljøbelastningen langs forsyningskæderne. Supermarkederne er nødt til at tage ansvar for de omstændigheder, hvorunder deres private label, dvs. butikkens mærkevarer produceres. Regeringerne i både at producent og forbruger lande er nødt til at vedtage lovgivning, der forpligter supermarkederne til at respektere menneske- og arbejdstager rettigheder langs deres forsyningskæder, og handle på en ansvarlig måde i miljøspørgsmål.

Vi kræver at de europæiske supermarkeder

  • Opfylder deres forpligtelser og respektere menneskerettighederne , og at forbedre arbejdsvilkårene langs hele deres forsyningskæde, De skal implementere

I. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (2011),

II. Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines for Multinational Enterprises (revised in 2011), and

III. International Labour Organization Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (2006 ).

  • Tage proaktiv og kontinuerlig handling for at mindske miljøbelastningen langs deres forsyningskæder

I. Oplyse de miljømæssige konsekvenser af produkter efter transparente og internationalt anerkendte metoder,

II. Tag proaktive og kontinuerlig handling for at mindske de miljømæssige konsekvenser af alle private labels i butikken i alle faser af produktets livscyklus,

III. Implementere en bæredygtig forvaltning af produktportefølje

IV. Udvikle og implementere en langsigtet strategi for at reducere det samlede miljømæssige fodaftryk af produkter

  • vedtage og arbejde for at forbedre ordningerne for social og bæredygtigheds verifikation.

  • Prissæt detailpriser på en ansvarlig måde

  • gøre produktionsforhold transparente for forbrugerne.

Vi kræver at Den Europæiske Union

  • fornyer rammerne for den europæiske konkurrencepolitik

  • vedtager de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger for at stoppe unfair handelspraksis

  • vedtager FAO-OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

Vi kræver, at de nationale regeringer i den Europæiske Union:

  • vedtager juridiske rammer der skal holde detailhandlere ansvarlige for krænkelser af menneskerettigheder og miljøødelæggelse i hele deres forsyningskæde.

  • sikre, at ikke-finansielle indberetningskrav udvides til forsyningskæder i selskaber i gennemførelsen af EU-direktivet om offentliggørelse af ikke-finansielle og mangfoldighedsoplysninger i visse store virksomheder og grupper (aka NFR ;. 2014/95 / EU2)

Klik her for at læse hele listen over krav (på engelsk)