Det europæiske år for Udvikling

Det europæiske år for Udvikling 2015

SUPPLY CHA!NGE Projektet er en del af det europæiske år for Udvikling (EYD 2015)

EYD 2015 er det første europæiske år, som viser Den Europæiske Unions optræden udadtil. 2015 er også året, hvor De Forenede Nationers Millennium Development Goals, som verden aftalte i 2000, udløber. På baggrund af disse rammer har FN i 2015 vedtaget bæredygtige udviklingsmål som udtrykker den globale konsensus for udviklingsarbejde.

Læs mere om det europæiske år for udvikling på EYD 2015s hjemmeside