Zagovaranje

U ovoj sekciji možete pronaći informacije o dijalogu s predstavnicima kompanija koje se bave maloprodajom, kao i o zagovaranju usmjerenom ka donošenju odgovarajućih javnih politika, koje se događa kao dio projekta „Promjena ponude”. Više informacija možete pronaći na engleskom jeziku  na međunarodnoj sekciji ovih web stranica.

Više o našem zagovaranju usmjerenom prema kompanijama koje se bave maloprodajom saznajte ovdje.(engleski tekst)

Više o našem zagovaranju usmjerenom prema donosiocima odluka (političarima) pročitajte ovdje. (engleski tekst)