Što zahtjevamo?

Zahtjevamo od lanaca supermarketa, nacionalnih vlada te Europske unije da poduzmu konkretne mjere kako bi se popravili radni uvjeti i smanjio pritisak na okoliš duž cijelog dobavnog lanca. Supermarketi trebaju preuzeti odogovornost za uvijete u kojima nastaju proizvodi označeni njihovim vlastitim robnim markama. Vlade u zemljama proizvodnje i zemljama potrošnje trebaju usvojiti zakone koji obvezuju lance supermarketa da poštuju ljudska i radnička prava radnika i ponašaju se odgovorno prema okolišu.

Zahtjevamo od Europskih supermarketa:

 • Žele li se odgovorno odnositi prema ljudskim pravima te popraviti radne uvjete lanci supermarketa trebali bi implementirati:

  1. Smjernice Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima (2011.)
  2. Smjernice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) o multinacionalnim kompanijama (2011.)
  3. Tripartitnu deklaraciju Međunarodne organizacije rada o multinacionalnim kompanijama i socijalnoj politici (2006)

 • poduzimanje proaktivnih i trajnih napora kako bi se smanjio utjecaj na okoliš duž njihovog dobavnog lanca:

  1. Uvesti transparentne i međunarodno prihvaćene metode za mjerenje i javno obznanjivanje utjecaja na okoliš pojedinih proizvoda.
  2. Poduzeti proaktivne i trajne napore kako bi se smanjio utjecaj na okoliš proizvoda označenih vlastitim robnim markama i to u svim fazama njihove proizvodnje.
  3. Uspostaviti održivo upravljanje proizvodnim portfoliom.
  4. Razviti i uspostaviti dugoročnu strategiju kako bi se smanjio ekološki otisak proizvoda.

 • Usvajanje shema provjere održivosti i rad na njihovom poboljšanju.
 • Odgovorno određivanje cijena za krajnje potrošače.
 • Da se proizvodni uvjeti učine transparentnima za potrošače.

Zahtjevamo od Europske unije:

 • Reviziju europske okvirne politike za kompetitivnost (European competition policy framework).
 • Donošenje legislative nužne da bi se okončale nepravedne trgovinske prakse.
 • Usvajanje FAO-OECD smjenica za održive dobavne lance u poljoprivredi.


Zahtjevamo od nacionalnih vlada u Europskoj uniji:

 • Uspostavljanje zakonodavnog okvira koji će prodavače držati odgovornima za kršenja ljudskih prava i degradaciju okolša duž njihovog dobavnog lanca.
 • Da prošire obvezu ne-financijskog izvještavanja iz EU Direktive o objavljivanju nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (2014/95/EU2) na dobavne lance kompanija.