Sok od naranče

CIJEĐENJE – Pozadina biznisa sa sokom od naranče


Proizvodnja i prodaja hrane generira milijone širom svijeta. Međutim, multinacionalne kompanije vrlo rijetko prihvaćaju odgovornost za radne uvjete duž svog dobavnog lance, kao i štetu koju proizvodnja prouzrokuje okolišu. Studija CIJEĐENJE pruža jasnu sliku čitavog dobavnog lanca soka od naranče koji dolazi u Europu – od uzgoja naranči do prodaje soka. Nalazi istraživanja u Brazilu i Europi bacaju svijetlo na nešto što bi prodavači hrane najradije prikrili: zavisnost i iskorištavanje radnika na plantažama i u tvornicama, kao i na uništavanje prirode, ponajprije kroz masovnu upotrebu pesticida.

Studija prezentirana ovdje daje pregled industrije citrusa u Brazilu, s naglaskom na ekonomski profil najvažnijih kompanija u svim relevantnim sektorima – ruralnom (uzgoj i berba naranči), industrijskom (prerada naranči za proizvodnju soka), kao i na oglašavanje i prodaju konačnog proizvoda (maloprodaja u Europi). Nalazi ove studije temelje se na metodi kvalitativnog istraživanja. Obavljena su dva istraživačka putovanja – prvo tokom lipnja i srpnja 2013., od strane njemačke nevladine organizacije Christliche Initiative Romero e.V. (CIR), a drugo tokom srpnja 2015 od strane CIR-a i austrijske nevladine organizacije GLOBAL 2000. Pored toga, 2013. godine je CIR naručio studiju od Instituto Observatório Social (IOS). Uz primarne izvore (poput individualnih intervjua s radnicima i predstavnicima sindikata) korišteni su i razni sekundarni izvori, poput materijala koje je producirala industrija, trgovinska udruženja, državne institucije, sveučilišta i drugi.

Pročitajte studiju: Cijeđenje - pozadina industrije soka od naranče (studija je na engleskom jeziku)