Što radimo?

Zahvaljujući njihovoj velikoj kupovnoj moći te dvojnoj ulozi (kupaca robe na veliko i prodavača proizvoda krajnjim kupcima) supermarketi ostvaruju presudan utjecaj na globalni dobavni lanac prehrambenih proizvoda. Iako većinu proizvoda u velikim trgovačkim lancima i dalje čine proizvodi drugih proizvođača, sve veći dio njihove ponude čine proizvodi označeni njihovim vlastitim robnim markama (tzv. trgovačkim markama, tj. markama trgovačkih lanaca u kojima se proizvodi i prodaju).

Ekološki i socijalni standardi u proizvodnji hrane označene trgovačkim robnim markama jako se razlikuju, a činjenica da su svi ti proizvodi označeni istim brandom uvelike otežava izbor kupcima koji bi htjeli kupovati odgovorno, tj. kupovati takve proizvode koji minimalno štete okolišu i pri čijoj se proizvodnji ne krše radnička prava. S druge strane, s obzirom da proizvodi označeni vlastitim robnim markama u Europskoj uniji čine 40% ponude u supermarketima, pozitivne promjene na ovom planu značile bi veliki napredak u cjelokupnoj borbi za uspostavljanje održivijih obrazaca potrošnje i proizvodnje.