Sheme certifikacije

Dobrota zagarantirana?
Utjecaj certifikata o održivosti na radne uvijete radnika na plantažama

Sve su popularniji različiti certifikati koji bi trebali jamčiti da su proizvodi proizvedeni na održivi način. Rainforest Alliance, Fairtrade ili UTZ certified neki su od primjera takvih certifikata. Ovakvo certificiranje trebalo bi utjecati na poboljšanje radnih uvjeta u zemljama u razvoju. Novija istraživanja pokazuju da su uvjeti na radnim mjestima općenito bolji u certificiranim, nego u necertificiranim kompanijama, ali se i u njima mnogi radnici bore s niskim plaćama, nemogućnošću udruživanja u sindikate, nedostupnošću opreme za zaštitu na radu i diskriminacijom. Ukratko, unatoč naporima organizacija koje se bave certificiranjem, radni uvjeti na certiciranim farmama još su uvijek daleko od međunarodno orihvaćenih standarda. Prava se manje krše na farmama certificiranima certifikatima koji sadrže strože norme za zaštitu prava radnika, poput Fairtrade-a i MPS-SQ-a, u usporedbi s onima sa slabijim odredbama (RSPO, UTZ Certified, SA8000, Rainforest Alliance).

Istraživač Sanne van der Wall primjetio je: „Radnička prava su često nedovoljno i previše neizravno  formulirana u shemama za certifikaciju, što otvara prostor za različite problematične interpretacije. Bolje definiranje ovih prava jedan je od načina kako bi sheme certifikacije mogle imati jači učinak na radnike na farmama”.

Preuzmite studiju
(na engleskom jeziku).