Zagovaranje javnih politika

Iako organizacije koje sudjeluju u kampanji „Promjena ponude” vjeruju u moć potrošača da izborom proizvoda koje kupuju utječu na promjenu ponude, u konačnici će za bitno poboljšanje postojeće situacije biti potrebna promjena, odnosno donošenje nove legislative.

U 2015. godini kampanja „Promjena ponude” je bila usredotočena na borbu protiv nepravednih trgovačkih praksi,  na europskoj kao i na nacionalnoj razini. Debata o nepravednim trgovačkim praksama dobila je na vidljivosti objavljivanjem dokumenta Europske komisije nazvanim „Bolje funkcioniranje dobavnog lanca prehrambenih proizvoda u Europi” (engleski tekst).  U debati koja je nakon toga uslijedila trgovinske asocijacije razvile su dobrovoljni mehanizam sastavljen na temelju primjera dobre prakse. Kao rezultat ovog pokušaja 2013. je pokrenuta inicijativa „Dobavni lanac” (Supply Chain Initiative – SCI). Ova inicijativa trebala bi doživjeti reviziju u prvom tromjesečju 2016. godine. Povodom ove revizije bavit ćemo se zagovaračkim radom u vezi odluke Europske komisije na prijedlog inicijative . Iako je inicijativa „Dobavni lanac” bila uspješna u okupljanju kompanija koje su potpisale dobrovoljni registar, indikatori za mjerenje uspjesnosti koje je postavila inicijativa daleko su od zadovoljavajućih.
Kampanja „Promjena ponude” (SUPPLY CHA!NGE) kritički će pratiti proces kojeg je pokrenula inicijativa „Dobavni lanac” (Supply Chain). Smatramo da je nužno uključivanje neovisnog tijela, ukoliko želimo da ovaj proces pozitivan utjecaj na živote radnika i okoliš duž globalnog dobavnog lanca.

Glavne teme u 2016. i nakon toga bit će legislativa Europske unije o poslovanju i ljudskim pravima (EU Business and Human Rights – EU BHR) te o korporativnoj transparentnosti. Za svježe informacije o našim nastojanjima usmjerenima ka promjeni javnih politika vezanih uz poslovni sektor pogledajte međunarodnu verziju naših internetskih stranica (tekst na engleskom).