Publikacije i materijali

Detaljne informacije o projektu i temama kojima se kampanja bavi možete dobiti u ovom letku.

Još više informacija (na engleskom jezilu) možete pronaći na međunarodnoj verziji ove web stranice.