Video spot kampanje

Pogledajte video spot kampanje napravljen za potrebe međunarodnog dana akcije u studenom 2015. godine.