Dodejte změnu - změňte řetězce!

Projekt SUPPLY CHA!NGE, který byl spuštěn v lednu 2015, sdružuje 29 organizací občanské společnosti z celé Evropy a partnery z globálního Jihu. Společně se v celé EU snažíme najít řešení stále závažnějšího problému globálních dodavatelských řetězců privátních značek potravin v evropských supermarketech, jenž spočívá ve snižování jejich dopadu na životní prostředí a zlepšování pracovních podmínek v těchto řetězcích.

V České republice probíhaly akce v rámci Evropského roku rozvoje 2015 a v současné době již byly ukončeny. Aktuality o projektu, který pokračuje i v letech 2016 a 2017, najdete na mezinárodní verzi těchto webových stránek.