V této sekci najdete případové studie konkrétních výrobků, které jsou k dostání jako privátní značky evropských supermarketů a které se většinou vyrábějí za nepřijatelných podmínek v zemích globálního Jihu. Veškeré informace na těchto stránkách jsou výsledkem terénního výzkumu, který prováděly členské organizace naší sítě.

                                

V letech 2016 a 2017 budou průběžně vydávány další studie. Novější publikace najdete na mezinárodní verzi těchto webových stránek.

Úvod do privátních značek

Privátní značky evropských supermarketů mají celosvětově největší míru zastoupení na trhu. Odhaduje se, že v roce 2015 jejich podíl na trhu dosáhne 40 % veškerého prodaného potravinového zboží. Privátní značky jsou oblíbené pro svou relativně nízkou cenu. Bohužel víme, že snaha o co nejnižší ceny vede k tomu, že se neklade dostatečný důraz na odpovědnou produkci v zemích původu výrobků. Dodavatelé jsou vystavováni nejrůznějším formám nátlaku a nekalých praktik, které ohrožují jejich pracovní a sociální práva. V dodavatelských řetězcích privátních značek se setkáváme s nízkými mzdami, nucenými přesčasy nebo nejistotou zaměstnání. Mezi největšími evropskými řetězci supermarketů jsou Lidl, Tesco a Ahold (Albert). Podíl privátních značek na trhu koreluje s mírou koncentrace v (potravinářském) maloobchodním odvětví a bývá označován za hlavní motor cenové soutěže mezi maloobchodními řetězci.