Hořkosladká pachuť: Cukrová třtina v potravinách se často vyrábí neudržitelně

Ve zprávě nazvané Bittersweet (Hořkosladká pachuť), kterou vydala partnerská organizace iniciativy SUPPLY CHA!NGE SOMO 1. prosince 2015, se uvádí, že při produkci cukrové třtiny jsou často porušována práva dělníků i komunit. Studie poukazuje na rozšířené problémy s udržitelností. Práce v odvětví cukrové třtiny je často nejistá, bývá špatně placená a ne vždy jsou dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V některých producentských zemích je hlášena i nucená a dětská práce. Produkce cukrové třtiny se také pojí s poškozováním životního prostředí a se zábory půdy.

Podniky, které cukr zpracovávají, to zřejmě příliš nezajímá

Ačkoli 80 % veškerého cukru vyráběného na celém světě pochází z cukrové třtiny, certifikaci udržitelnosti má maximálně 4,5 % světové produkce. 20 % veškerého cukru spotřebovaného v EU se vyrábí z cukrové třtiny, která se do EU dováží, aby pokryla poptávku po cukru. Podle jednoho z největších evropských cukrovarů se však podniky, které cukr zpracovávají, málokdy ptají po jeho původu.

Studii Bittersweet (v angličtině) si můžete stáhnout zde.