Ačkoli konsorcium SUPPLY CHA!NGE věří v sílu spotřebitelských rozhodnutí a za změnu v maloobchodním odvětví lobbuje ve spolupráci s aktéry z obchodního sektoru, ke zlepšení současné situace jsou zapotřebí změny i v legislativní oblasti.

 

V roce 2015 se kampaň SUPPLY CHA!NGE soustředila na boj proti nekalým obchodním praktikám na úrovni EU i jednotlivých členských států. Debatu o nekalých obchodních praktikách rozvířilo sdělení Evropské komise nazvané Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě. 

Během debaty, která následovala, pak profesní sdružení vytvořila dobrovolný mechanismus na bázi příkladů správné praxe. Výsledkem bylo spuštění iniciativy Supply Chain Initiative (SCI) v roce 2013. Tato iniciativa bude v prvním čtvrtletí roku 2016 revidována. V rámci revize se budeme snažit ovlivnit rozhodnutí Evropské komise týkající se návrhů iniciativy SCI. Ačkoli se této iniciativě podařilo získat pro dobrovolnou registraci velké množství podniků, ukazatele výkonnosti, jež si iniciativa zvolila, zdaleka nejsou uspokojivé.

Kampaň SUPPLY CHA!NGE kriticky naváže na proces, který iniciativa SCI započala. Tvrdíme, že pokud má tento proces skutečně ovlivnit život dělníků a zastavit ničení životního prostředí v globálních maloobchodních dodavatelských řetězcích, je nutné, aby se do něj zapojil nezávislý úřad.

 

Hlavními tématy pro rok 2016 a roky následující budou legislativní opatření v oblasti podnikání a lidských práv a transparentnosti podniků. Aktuální informace o našich aktivitách na politické úrovni najdete na mezinárodní verzi těchto webových stránek.