Ve dnech 23. a 24. října 2015 proběhlo v rámci veletrhu pohostinství HOST v Miláně, oficiální partnerské akce výstavy EXPO, business fórum nazvané SUPPLY CHA!NGE in European Food Chains. Tato akce byla jako součást projektu SUPPLY CHA!NGE financována Evropskou unií v rámci Evropského roku rozvoje 2015. Cílem fóra bylo iniciovat konstruktivní diskusi mezi všemi aktéry a tak pomoci vytvářet a propagovat strategie směřující k udržitelnějším dodavatelským řetězcům privátních značek supermarketů. K tomu má přispět sdílení znalostí a dobrých zkušeností, vytváření spojenectví a sítí i debata o přijatelných obchodních řešeních.

Fóra se zúčastnilo přibližně 80 zástupců obchodních řetězců, dodavatelů, politiků, občanské společnosti i spotřebitelů z celé Evropy i dalších zemí, kteří přinesli svůj pohled na to, jak dosáhnout udržitelnějších a spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů. Panelisté a přednášející nabídli ucelený přehled problémů a příležitostí v různých fázích dodavatelských řetězců a podnítili tak účastníky k živé diskusi. Různorodou a plodnou výměnu názorů obohatili i zástupci z Latinské Ameriky a Afriky.

Poté, co účastníci identifikovali problémy potravinových dodavatelských řetězců, diskutovali při interaktivních workshopech o tom, jak co nejlépe dosáhnout změny, a hledali konkrétní společná řešení.

Více o této akci i o probíraných tématech najdete na mezinárodní verzi těchto webových stránek, kde jsou k dispozici všechny dokumenty k business fóru.