Napadlo vás někdy, že v mrkvi na vašem talíři… se ukrývá moc?

Jídlo je potřebou, jídlo je radostí, jídlo je otázkou osobních preferencí. Ne nadarmo se říká, že jídlo je lék. Jak často ale o jídle přemýšlíme v souvislosti s mocí?

Jídlo má svou moc, jelikož naše každodenní volby potravin utvářejí svět, ve kterém žijeme. I bez těsných modrých punčocháčů, červeného pláště a kurzů létání lze začít bojovat proti odlesňování, znečišťování vody, privatizaci přírodních zdrojů a klimatickým změnám či poukázat na základní kameny globální chudoby, nejistoty a migrace. Třikrát denně může každý člověk, bez ohledu na věk, přispět uvědomělejším výběrem potravin ke spravedlivější a udržitelnější podobě světa.

Právě z tohoto důvodu bylo cílem 5. ročníku festivalu Země na Talíři oslavit či probudit hrdiny skryté uvnitř nás samých: všechny ty, kteří začínají jíst uvědoměleji, pěstují si vlastní potraviny, podporují udržitelné metody výroby potravin, snížili spotřebu masa, neplýtvají potravinami, vyhledávají místní farmáře, a jsou tedy rozhodnuti konzumovat dobré jídlo, které je prospěšné nejen pro ně, ale i pro společnost a planetu.

Filmový festival Země na Talíři je pořádán nezávislým analytickým centrem Glopolis a již pátým rokem se koná v Praze u příležitosti Světového dne potravin (16. října). Díky dalším organizacím a jednotlivcům se prostřednictvím regionálních promítání a doprovodných akcí šíří po celé České republice a poprvé se festival pořádal i v Ostravě. Můžete se zapojit i vy! Více informací naleznete na webových stránkách festivalu.