Záruka, že vše je, jak má být? Vliv certifikace udržitelnosti na pracovní podmínky zemědělských dělníků

Stále oblíbenější certifikace udržitelnosti, například Rainforest Alliance, Fairtrade nebo UTZ Certified, má za cíl zlepšovat pracovní podmínky zemědělských dělníků v rozvojových zemích. Nedávný výzkum ukazuje, že dělníci pracující v certifikovaných podnicích mají obecně lepší pracovní podmínky než v podnicích bez certifikace, ale řada z nich má stále příliš nízké mzdy, nemohou svobodně vstoupit do odborů, nemají ochranné pomůcky, aby mohli svou práci vykonávat bezpečně, a jsou vystavováni diskriminaci. Navzdory této certifikaci udržitelnosti tak pracovní podmínky v certifikovaných zemědělských podnicích stále neodpovídají mezinárodně uznávaných standardům. Méně případů porušování práv je hlášeno z podniků, které mají certifikaci s přísnějšími pracovními normami, například Fairtrade a MPS-SQ, než z podniků s certifikací relativně méně přísnou (např. RSPO, UTZ Certified, SA8000, Rainforest Alliance).

Výzkumný pracovník Sanne van der Wal: „Příslušné kodexy často obsahují jen velice základní a málo explicitní popis pracovních práv, která je tak možné vykládat značně volně. Certifikační systémy by mohly mít pro zemědělské dělníky větší přínos, kdyby se mimo jiné zpřesnila formulace těchto práv v jejich kodexech.“