Aktivity kampaně SUPPLY CHA!NGE vrcholily 27. listopadu 2015 na podporu Evrospkého akčního dne a Evropského roku pro rozvoj 2015. Akce probíhaly ve všech zemí Evropské unie. 

V České republice se akční den zaměřil na dodavatelské řetězce pomerančové šťávy v Brazílii. Byla spuštěna petice za férový pomerančový džus, který usiluje o to, aby supermarkety přijaly odpovědnost za své dodavatelské řetězce.

Více o dalších akcích, které proběhly v jiných zemí EU, naleznete na mezinárodní sekci webových stránek