V PRESU: zákulisí výroby pomerančové šťávy

Výroba a prodej potravin celosvětově přináší miliardové zisky. Nadnárodní korporace však na sebe málokdy berou odpovědnost za pracovní podmínky zaměstnanců ve svém dodavatelském řetězci nebo za dopad výroby na životní prostředí. Studie nazvaná V PRESU (SQUEEZE OUT) transparentně popisuje celý evropský dodavatelský řetězec pomerančové šťávy od pěstování pomerančů až po uvádění hotové šťávy na trh. Výsledky výzkumu v Brazílii i v Evropě poukazují na to, co si evropští prodejci potravin raději nechávají pro sebe: závislost a využívání dělníků na plantážích a v továrnách a ničení životního prostředí, především masivním používáním pesticidů.

Studie stručně popisuje pěstování a zpracovávání citrusů v Brazílii a poukazuje na ekonomický profil hlavních společností ve všech příslušných odvětvích – zemědělských (pěstování a sklizeň pomerančů), průmyslových (zpracování pomerančů na šťávu) i v marketingu a prodeji hotového produktu (evropští maloobchodní prodejci). Výsledky studie vycházejí z kvalitativního výzkumu včetně dvou cest přímo na místo. Jednu podnikla na přelomu června a července 2013 německá nezisková organizace Christliche Initiative Romero e.V. (CIR), která se zabývá rozvojovou politikou, druhou pak v červenci 2015 CIR spolu s rakouskou neziskovou organizací zaměřenou na ochranu životního prostředí GLOBAL 2000. Organizace CIR si navíc v roce 2013 objednala studii od Instituto Observatório Social (IOS). Kromě primárních zdrojů (individuální rozhovory s dělníky a zástupci odborů) byly využity i různé sekundární zdroje, například podnikové a odvětvové materiály, materiály od podnikových sdružení a informace od státních institucí / státního zastupitelství pro oblast práce (MPT), z odborného tisku, od vysokých škol apod. 

Pro více informací můžete stáhnout celou studii zde (v angličtině) nebo shrnutí studie v češtině zde.