Това изследване показва драматичната социална и екологична цена при производството на тропически плодове, въз основа на примери в плантациите за ананаси в Коста Рика и за банани в Еквадор.

Германските вериги-супермаркети споделят вината за неприемливите условия, които преобладават в производството на банани и ананаси: те злоупотребяват с пазарната си мощ, натискайки надолу цените, плащани на производителите и доставчиците. Например, цените на внос на ананас са намалели с около 45 на сто за периода 2002-2014, въпреки увеличаването на производствените разходи. Това допринася за засилването на традиционните експлоататорски структури в двете страни като се има пред вид и факта, че заплатите на работниците в плантациите в Коста Рика и Еквадор са твърде ниски, за да се издържа семейство, и до утвърждаване на нестабилни условия на заетост.

Докато веригите супермаркети най-щателно проверяват външния вид на внасяните плодове и дори отказват да приемат цели доставки поради дори най-малкия недостатък, към социалните и екологични критерии те се отнасят значително по-несериозно. Това изследване разкри (твърде) много нарушения на човешките и трудовите права в производството на банани и ананаси.

Пестицидите причиняват увреждане на здравето

Бананите и ананасите обикновено се отглеждат като монокултури при интензивно използване на пестициди. Работниците в плантациите и хората, живеещи в близост до тях, често са изложени на пестициди, някои от които са силно отровни. В Коста Рика, производителите на ананаси използват голям брой отровни пестициди, например оксамил, считан от Световната здравна организация за силно опасен, или бромацил, който не е разрешен за употреба в Европейския съюз. Всичко това се случва въпреки факта, че подпочвените води в някои производствени области са системно замърсени, поради което е необходимо да се поддържа снабдяването с питейна вода чрез водни цистерни.

В еквадорската бананова индустрия се използват силно отровни вещества като паракват, който не е разрешен за употреба в Европейския съюз, или причиняващите рак продукти манкозеб и глифозат. Пръскането с пестициди от самолетите е ежедневна практика. По време на проучването в плантация, която доставя за Lidl, наред с другото, 60 на сто от интервюираните работници заявиха, че те работят на плантациите по време на или непосредствено след пръскането със самолет – това е в явно нарушение на препоръчаните от държавните институции периоди за безопасност при повторно влизане. В Коста Рика също, работници на производители, които доставят за германските супермаркети съобщават, че пестициди се пръскат, докато те работят на полето.

Много от работниците, участвали в проучването, съобщават за висока степен на увреждания, спонтанни аборти и случаи на ракови заболявания в районите около насажденията. Те също съобщават за честа респираторна болест, гадене, кожни алергии и замайване. Тези твърдения съответстват на резултатите от няколко научни изследвания, които са били извършени по този въпрос. На много плантации липсват необходимите мерки за здравето и безопасността на работниците.

Незачитане на правата на синдикатите

Съгласно член 23 от Всеобщата декларация за правата на човека, всеки има право да формира и да се присъедини към синдикат. При производството на банани и ананаси в Еквадор и Коста Рика това право на човека системно се нарушава.

Oxfam разследва 20 фирми в Еквадор: в нито една от тях има независимо представителство на работниците и служителите. Работниците съобщават за “черни списъци” с имената на синдикалните членове, които се разменят сред собствениците на плантации. В Matías, доставчик наLidl , 93 на сто от анкетираните са заявили, че не искат да се образува синдикат от страх от репресивни мерки. В Коста Рика, работници, които са се включили в синдикати, редовно биват съкратени – като например в случая на Agricola Agromonte, производител за Aldi, Edeka и Rewe, където 50 работници, принадлежащи към синдиката UNT, са съкратени през есента на 2015.

Несигурни условия за заетост

Условията на труд в ананасовите и бананови насаждения са нестабилни и неприемливи. Работодателите умишлено отказват да информират своите служители за техните права. В Еквадор много работници дори не получават копие от трудовия им договор. Жени работнички съобщават, че са били съкратени поради бременност, оставайки без застраховка. В Коста Рика също, участниците в проучването на доставчика на Lidl Finca Once и в доставчика на Aldi, Edeka и Rewe Agrícola Agromonte ни разказаха за нестабилни договорни условия. По-голямата част от работници на полето – предимно имигранти от Никарагуа – са наети чрез посредници. Те обикновено предлагат устни договори за период от само три месеца и без социални осигуровки.. Някои от тези работници живеят в мизерни условия, по четирима в стая от 10m2.

Алиби в зелено

Германските супермаркети напоследък полагат повече усилия за насърчаване на устойчивостта на техните продукти. Fairtrade продукти показват социалната устойчивост на даден продукт, но са по-слабо представени на щандовете на немските вериги супермаркети. За ананасите и бананите Aldi, Edeka, Lidl и Rewe разчитат все повече на етикета на Rainforest Alliance. Въпреки това, нашите изследвания на място показват, че това не решава най-големите проблеми, като например замърсяване с пестициди и нарушаване на трудовото законодателство.

Искания

Oxfam настоява германските вериги супермаркети да докажат своята екологична и социална отговорност. Това включва осигуряване на хуманни условия на труд, устойчиви земеделски методи и плащане на справедливи цени на доставчиците. Политиците също са съпричастни към тази отговорност. Германското правителство трябва да обвърже фирмите да спазват човешките и трудови закони и в държавите на техните доставчици и да се въведе набор от “задължения за надлежна проверка за правата на човека”. Правителствата на Коста Рика и Еквадор трябва да прилагат стриктно спазване на законите в областта на заетостта и екологията в доходоносните отрасли за износ. Потребителите трябва да дават приоритет на справедливо произведени тропически плодове и да настояват компаниите да станат по-прозрачни и спазват трудовото законодателство като основа за техния бизнес.

Пълният текст на изследването прочетете:

на английски тук

на немски тук
източник на информацията тук.