Търговските марки на супермаркетите

Надпревара до дупка

Най-голямо навлизане на собствените марки на веригите в националните пазари има в Европа в световен мащаб. До 2015 г. процентът на продуктите, предлагани под собствени марки се очаква да достигне 40 % от продажбите на дребно на храни в ЕС. Причините за този ръст се коренят във възприятието на потребителите, че тези продукти предлагат добро съотношение цена-качество, възможност за по-високи маржове на печалба за супермаркетите и доходоносен начин за производителите да оползотворят незапълнения си капацитет. Най-големите супермаркети за тръговия на дребно със собствени марки в Европа са Aldi, Schwartz Group's LIDL, Tesco и Edeka. Делът на собствените марки на супермаркетите е взаимосвързан с нивото на концентрация на хранителни стоки в тях и е идентифициран като основен двигател в ценовата конкуренция.

 

Частни брандове като стратегия зa търговия на дребно:

Продуктите с частен бранд на търговската верига са онези продукти, чийто бранд е собственост на самата верига. Добре познати такива марки за стоки от първа необходимост в Европа са Euro Shopper, X-TRA Coop, Gut и Günstig. Тези продукти са произведени чрез производствените мощности на друга компания, които могат да се използват едновременно за други частни брандове и за собствените марки самата компания.

Тези продукти могат да бъдат продавани на по-ниска цена, защото супермаркетите нямат разходи за позициониране на самостоятелен бранд, което означава, че техните маркетингови разходи са минимални. Разходи се спестяват също вследствие на покупка на големи обеми и чрез премахване на някои етапи от пазарната реализация на стоките – супермаркетите имат готов канал за дистрибуциия, което означава, че собствените марки имат гарантирано видимо място на рафтовете по магазините.


Някога стоките с бранд на супермаркет са били най-вече евтини продукти от първа необходимост и като такива са имали по-ниско качество и по-опростена опаковка, която да подчертава ниската цена на продукта. Днес те се предлагат и в „премиум“ версия. Супермаркетите продават стоки със собствен бранд с цел да повишат лоялността на клиентите, да укрепят и отличат самия супермаркет от конкурентите, да подобрят положението си на пазара и да увеличат доходите си от продажбата на дребно. Тези стоки са особено конкурентни в продуктови групи, в които има по-малко разлики между продуктите, например по отношение на функциите му или на опаковката.

 

Ролята на международните обединения за съвместни доставки в доставките за собствените марки:

Типична характеристика на търговията на ежедневни потребителски стоки е да формира вериги; има тенденцията към силна централизация на възлагането на доставки и логистика. В Европа купувачите са по-централизирани от производителите и дистрибуторите. Важни купувачи на едро в Европа са AMS; COOP; UNITED NORDIC и EMD. Ръстът на международните съвместни доставки допълнително допринася за увеличаване на покупателната сила на супермаркетите и отслабва позициите на производителите, които са в слаба позиция и без това, особено в развиващите се страни. Търсенето на най-ниската цена може да доведе до липса на достатъчно внимание към отговорно производство в първичните страни производители.


Надпреварата до дупка между другите маркови продукти и продуктите собствена марка на супермаркетите, както и между различните супермаркети, е без съобразяване нито с качеството на живот на работниците в страните производители, нито с околната среда. В тази част на уеб сайта ви представяме примери за конкретни продукти, които са налични като европейски собствени марки на супермаркетите и се произвеждат при неприемливи условия в страните на глобалния Юг. Цялата предоставена тук информация е базирана на теренни проучвания, които са провеждани от участващите в проекта организации.