Кампания

Ние сме група от граждански организации от цяла Европа и глобалния Юг. Основната ни цел е да направим собствените марки на супермаркетите по-справедливи и по-устойчиви. В Европа има най-голямо присъствие на собствените марки на веригите в националните пазари. До 2015 г. процентът на продуктите, предлагани под собствени марки се очаква да достигне 40% от продажбите на храни на дребно в ЕС. Делът на търговските марки на супермаркетите е взаимосвързан с нивото на концентрация на хранителни стоки в тях и е идентифициран като основен двигател в ценовата конкуренция. Надпреварата за най-ниска цена води до липса на внимание към отговорното производство в първични страните-производители. Натискът и злоупотребите, на които най-често стават жертва доставчиците, имат отрицателни последици върху трудовите и социалните права, а именно - ниски заплати, принудителен и извънреден труд, неосигурена заетост в рамките на веригата за доставки. В сравнение с огромно влияние, което имат, усилията на супермаркетите за предотвратяване на нарушения на човешките права и за намаляване на екологичните щети по веригата на доставки са разочароващи. Това трябва да се промени! Не можем да допуснем европейските супермаркети да продължат техните безогледни практики на незачитане на правата на човека и екологичните стандарти в преследването на печалба.

Ето защо ние настояваме за реални действия от страна на супермаркетите, националните правителства и Европейския съюз за подобряване на условията на труд в страните от глобалния Юг и намаляване на екологичните щети по цялата верига на доставки.