Проектът

Проектът „Промяна в доставките“ обединява 29 граждански организации от цяла Европа, както и партньори от Глобалния юг. С усилията от много страни на Европейския съюз, ние се опитваме да намерим решения за нарастващите предизвикателства в усилията за намаляване екологичното въздействие върху земята и подобряване условията за работа по цялата верига на доставки на продуктите на собствените марки на веригите супермаркети в Европейския съюз.

Сдружение АГРОЛИНК е част от коалицията на тези 29 организации и осъществява редица дейности в тази инициатива за повишаване на информираността на потребителите и промяна на политиките и действията както на политиците, така и на взимащите решения в супермаркетите.

  • Провеждаме информационна кампания с фотоконкурс на тема „Визия за храната“. В конкурса участваха над 100 български любители на истинската храна. Изложбата с фотографиите на победителите и най-интересните кадри от конкурса продължава да се представя на различни места из страната – ресторанти, културни центрове, читалища.
  • Изследване на някои собствени марки продукти в избрани супермаркети в България – портокалови сокове, сок от ананас, риба тон, шоколади.
  • Европейска Акция за повишаване на информираността на потребителите за истинската цена на собствените продукти на веригите супермаркети.
  • Организиране на дебат за шоколада с участието на Мари Комбо от Кот‘Дивоар, която разказа в залата на „Червената къща“ за условията на работа на производителите на какао в нейната страна. В дебата участваха български производители на шоколад – директора на завод „Своге“ и собсвеникът на занаятчийския шоколад „Гайо“.

 Информация за нашето Европейско сътрудничество може да бъде намерена тук