Изцеждане - какво стои зад бизнеса с портокалов сок

Производството и продажбата на храна генерира милиарди печалба в световен мащаб. За съжаление, мултинационалните компании рядко поемат отговорността за условията на труд надолу по веригата доставки и за последствията за околната среда от тяхното производство. Проучването "Изцеждане - какво стои зад бизнеса с портокалов сок" дава прозрачна картина на цялата верига до Европа на доставката на портокалов сок - от отглеждането на портокалите до продажбата на сока. Проучването хвърля светлина върху факти, които търговците на дребно със задоволство прикриват: зависимост и експлоатация на работниците в плантациите и фабриките, както и опустошаване на природата, най-вече чрез прекомерна употреба на пестициди.

Проучването представя преглед на цитрусовата индустрия в Бразилия с акцент върху икономическия профил на основните компании във всички сектори: селскостопански (отглеждане и събиране на портокаловата реколта); индустриален (преработка и изцеждане на портокалите) и маркетинг и продажба на крайния продукт - търговия на дребно в Европа. Изводите в проучването се основават на качествен метод, включващ две посещения на терен, първото през юни-юли 2013 г. от представители на германската неправителствена организация за развитие Christliche Initiative Romero (CIR), второто през юли 2015 г. от представители на CIR и австрийската природозащитна организация GLOBAL 2000. CIR са възложили проучване на Instituto Observatório Social (IOS) през  2013 г. В допълнение на първоизточниците - индивидуални интервюта с работници и представители на профсъюзите, са използвани и вторични източници като материали от фирми, профсъюзи и правителствени източници, специализирани медии, университети.

SQUEEZE OUT - behind the Orange Juice Businessfileadmin/user_upload/SC_Squeeze_out_EN.pdf - на английски език

Ausgepresst: Hinter den Kulissen der Orangensaftproduktion – на немски език

"Изцеждане - какво стои зад бизнеса с портокалов сок"  - кратка версия на български