Töötame ühteaegu nii jaemüüjate, Euroopa Liidu poliitikakujundajate kui ka tarbijatega, et tuvastada ja levitada parimaid lahendusi, et kauplusekettide omamärgitooted oleksid valmistatud õiglaselt ja säästlikult.

 

Omamärgitooted on kauplusekettide tellimusel ja nende juures müümiseks tehtud kaubad. Nad ei kanna mitte tootja, vaid kas poe enda nime ja logo (olgu siis Selveri jogurt või Rimi riis) või müüjale kuuluvat kaubamärki (näiteks Hüva ja Säästu sarjad Coop Eesti kauplustes, Gardner köögiviljakonservid ja Alpenrose piimatooted Säästumarketites jne).

 

Kusagil maailmas ei ole omamärgitooted nii levinud kui Euroopa Liidus – praeguseks pea 40% kogu toidukaupade jaemüügist. Et suured kaupluseketid kontrollivad turgu üha enam, on nende omamärgitoodetest saanud juhtiv tegur toidukaubaäri hinnakonkurentsis.

 

Võidujooks odavama hinna nimel viib aga selleni, et tootjariikides, eriti just arengumaades, ei pöörata tähelepanu vastutustundlikule tootmisele. Turujõu kuritarvitamisega tarneahela alguses olijate suhtes rikutakse nii töö- kui ka inimõigusi, mille tulemusteks on madalad palgad, pealesunnitud ületunnitöö, ebakindlus tööhõive osas ja keskkonnakahjud.

 

Kauplusekettidel on tohutu mõju sellele, kuidas nende müüdav kaup toodetakse, kuid siiani ei ole nad me hinnangul piisavalt pingutanud, et seda mõju õigesti kasutada. Seepärast ootame kauplusekettidelt, valitsustelt ja Euroopa Liidult selget tegutsemist, et parandada toidutootjate töötingimusi arenguriikides ja vähendada tarneahelas keskkonnale tekkivat kahju.

 

 

Teavitustöö

Supply Cha!nge projekt oli osa Euroopa arengukoostöö aasta 2015 tegevustest. Sarnaselt ÜROs vastu võetud Säästva Arengu Eesmärkidele tõmbab ka arengukoostööle ja -abile pühendatud aasta tähelepanu algatustele, mis rõhutavad Euroopa Liidu pühendumist neile teemadele. Meie töötasime selle aasta raames kodanikega, levitades teadlikkust elustiili- ja tarbimisvalikutega kaasnevast mõjust. Muuhulgas korraldasime selleks näiteks Euroopa Toiduvisiooni fotovõistluse ja -näituse ning üle-euroopalise aktsioonipäeva.

 

Koostöö ärisektoriga

Oleme algatanud arutelud jaemüüjatega, leidmaks lahendusi nende hankeprotsesside säästlikumaks muutmiseks. Keskseks ettevõtmiseks siin oli oktoobris 2015 Milanos peetud Supply Cha!nge Ärifoorum. Lisaks viime läbi ettevõtetele mõeldud arenguprogramme ja toome neid kokku spetsialistidega toitu tootvatest maadest, kes jagavad infot kohapealsete töötingimuste ja keskkonnaga seotud küsimuste kohta.

 

Huvikaitse

Üks olulisemaid osi Supply Cha!nge tegevustest on poliitikasoovituste väljatöötamine, mis kehtestaks Euroopa poekettidele raamistiku säästlike hankeprotsesside läbiviimiseks.

 

Uuringud

Kogume algallikatest andmeid tootmismustrite kohta Euroopa jaekaubanduse tarneahelates. Sõltumatute uurijatena jälgime hangete praktikaid Euroopa ettevõtetest tootjateni ning pakume soovitusi, kuidas parandada tööliste tingimusi ja vähendada mõju keskkonnale. Muuhulgas oleme lähetanud gruppe uurima näiteid tuunikala, ananasside, apelsinimahla ja šokolaadi tootmist, ning analüüsinud erinevate sertifitseerimissüsteemide efektiivsust. Kogutud andmed annavad võimaluse hinnata kauplusekettide omatoodete ühiskondlikku- ja keskkonnamõju.