PROJEKT ON LÕPPENUD.

 

Siit leiad raporteid kaupade kohta, mida Euroopa poeketid omatoodetena pakuvad, ja mille tootmine käib lõunamaistes riikides pahatihti vastuvõetamatutes töötingimustes. Ülevaated tuginevad meie võrgustiku liikmete kohapeal kogutud infole.

 

Ingliskeelsed uuringute kokkuvõtted ja uued raportid on saadaval siin

 

Poekettide omamärgitooted

Kusagil mujal maailmas pole kauplusekettide omamärgitooted nii levinud kui Euroopas. Arvatakse, et 2015. aastal moodustasid need juba 40% kogu toidukaupade jaemüügist Euroopa Liidus. Ostja jaoks teeb omamärgitooted ahvatlevaks peamiselt soodne hind, tööstused saavad poodide suurtellimusi täites oma tootmisvõimsusi tõhusamalt kasutada ning poeketid kasumit suurendada. Paraku tuleb see pahatihti tarneahela alguses olevate väiketootjate heaolu ja keskkonna arvelt.

 

 

Omamärgitooted kui jaemüügistrateegia

Omamärgitooted on poekettide välja töötatud kaubamärgid. Mõnel juhul kannavad nad kaupluse enda nime, mitte aga alati – omamärgitooted on Eestis ka näiteks Säästu, Hüva, %, Alpenrose, Old Farmer, Gardner, Fruitland jne, jne. Neid toodavad kaupluseketile teised ettevõtted, seejuures võib üks ettevõte teha omamärgitooteid mitmele erinevale ketile.

 

Enim leiab omamärgitoodeid selliste toidukaupade seas, kus ilmselgeid erinevusi kaubamärkide vahel pole, näiteks nagu kuivained või konservid. Ent kui algselt olidki omamärgitooted eelkõige põhikaubad, mille puhul rõhutas ka  lihtne pakend, et tegu on odava säästukraamiga, siis nüüdseks leiab poeriiulitelt omamärgitoodetena juba gurmeekaupugi (näiteks nagu Selection by Rimi sari).

 

Kaupluseketid müüvad omatooteid selleks, et eristuda konkurentidest, tugevdada oma kaubamärki ja kliente sellega enda juurde kindlamalt siduda. Soodsama hinna tagab, et reklaami- ja turunduskulud on teiste tootjatega võrreldes minimaalsed ja nähtav koht kaubale poeriiulil nagunii tagatud; samuti on tellimused valmistajatele suured ning erinevaid osalisi tootja ja müüja vahel vähem. Mida suurem on omamärgitoodete turuosa, seda võimsamat rolli mängivad kaupluseketid kogu toidutööstuse tegevuses ja hinnakujunduses.

 

Rahvusvaheliste hankeliitude roll

Tarbekaupade müüjate puhul on tüüpiline nende koondumine kettideks ning hanke- ja logistikategevuste tsentraliseerumine. Olulised hulgiostjad Euroopas on AMS, Coop, United Nordic ja EMD. Võib arvata, et rahvusvaheliste ühishangete laiendamine, mis tugevdab poekettide ostujõudu, nõrgendab veelgi juba niigi kehvas seisus tootjate olukorda, eriti just arengumaades. On oht, et võidujooks odavaimate toodete nimel toob kaasa üha väheneva tähelepanu vastutustundlikule tootmisele, inimväärsetele töötingimustele ja keskkonnale.

 

Sellel veebilehel toome välja iseloomulikke näiteid toodete kohta, mida Euroopas müüakse kauplusekettide omatoodetena, kuid mida toodetakse arengumaades vastuvõetamatutes tingimustes. Info põhineb uuringutel, mida on läbi viinud meie võrgustiku liikmesorganisatsioonid.