Supply Cha!nge oli osa Euroopa arengukoostöö aastast 2015. See oli esimene Euroopa aasta, mille keskmes oli Euroopa Liidu välistegevus ja roll maailmas, aga ka 2000. aastal vastu võetud ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks seatud tähtaeg. Sellele tuginedes püstitas ÜRO 2015. aastal säästva arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals), sõnastades üleilmsed kokkulepped arengukoostööks. 

 

Rohkem infot Euroopa arengukoostöö aasta 2015 kohta leiad siit ja siit:

- Facebook

- Twitter