Ebaausad kauplemisvõtted

Ebaausad kauplemisvõtted (ingl unfair trading practices) on jaemüüjate poolt oma  lepingupartneritele pealesurutud ebaausad tingimused: jaemüüjate ühepoolne hindade langetamine, kaubanduslepingute muutmine tagasiulatuvalt, kulude ja riskide tootja kanda jätmine, lepingusuhte ebaõiglane lõpetamine, tellimuste muutmine lühikese etteteatamisega, tootjate ähvardamine jne.

Ebaausad kauplemisvõtted tekivad olukorras, kus tarneahela lepingupartnerite vahelistes kaubandussuhetes puudub majanduslik tasakaal ja osaliste läbirääkimispositsioonid on ebavõrdsed.

Tootjatel on ebaausate kauplemisvõtete vastu keeruline astuda, sest see võib neile tähendada oma peamistest ostjatest ja seega elatisest ilma jäämist. Eriti laastav on olukord arengumaades, kus puudub sotsiaalkindlustus ja napib töövõimalusi.

Euroopa tasandil on ebaausate kauplemisvõtetega seotud probleeme viimastel aastatel teadvustatud ja arutatud. 7. juunil 2016 tegi Euroopa Parlament otsuse ebaausate kauplemisvõtete kohta, mis hakkab mõjutama nii Eesti kui ka arenguriikide jaemüüjaid ja põllumehi. Häältega 600 48-le (24 erapooletud) otsustasid Europarlamendi saadikud, et kõikides liikmesriikides üle terve Euroopa tuleb samade põhimõtete alusel rakendada tugevaid meetmeid nende jaemüüjate ja ettevõtete suhtes, kes ebaõiglaselt suruvad oma lepingupartneritele peale ebaausaid tingimusi.

20 liikmesriigis juba on vajalik mehhanism ebaausate kauplemisvõtete vastu võitlemiseks. Europarlamendi otsus tähendab nende mehhanismide harmoniseerimist üle Euroopa, millega tagatakse ühisturul ühesugune lähenemine ettevõtjalt-ettevõtjale suhtes. Iga liikmesriik peab vaatama, kuidas jälgida ja takistada ebaausaid kauplemisvõtteid terves tarneahelas ja nendest teada anda, kahjustamata nõrgemat osapoolt.

Eestis on eneseregulatsioonina algatatud toiduainete vertikaalse tarneahela heade tavade väljatöötamine, millega töötavad ettevõtjate ja tootjate ühendused. 2016.a augustiks soovitakse koostada tegevuskava, kuidas tutvustada väljatöötatud head tava toiduainete vertikaalses tarneahelas tegutsevatele ettevõtjatele ning alustada tegevuskavas nimetatud tegevuste elluviimist. Heade tavade koostamise eesmärk on edendada vabatahtlikkuse alusel head äritava, edendada ettevõtjatevahelisi ausa kauplemise põhimõtteid ning vähendada ebaausate tavade kasutamist toiduainete vertikaalses tarneahelas.

See on väga hea, kuid puudutab peamiselt Eesti-siseseid tootjaid ja jaemüüjaid. Mondo kui arengukoostöö organisatsioon vaatab ka väljapoole ja just piiriülest kaubandust. Koos 29 projekti Supply Chainge partneriga üle Euroopa ootab ka MTÜ Mondo lisaks heale tavale Euroopa Komisjonilt ebaausate kauplemisvõtete vastaste meetmete harmoniseerimist ja meie valitsuselt samme, millega panna nendele piir.

Selle osa kohta leiad rohkem infot kodulehe ingliskeelsel osal:

Meie koostöö jaemüüjatega

Meie eestkostetöö